Nasi trenerzy


Nasi trenerzy posiadają odpowiednie kompetencje techniczne i doświadczenie trenerskie, które umożliwia prowadzenie efektywnych i wysokiej jakości szkoleń informatycznych.


{ Trener }

Dariusz Kacban

Specjalista z zakresu programowania aplikacji webowych w technologii .NET. Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej. W swojej karierze przeszkolił ponad 400 osób.


Specjalizacja

Dariusz Kacban specjalizuje się w tworzeniu aplikacji internetowych za pomocą technologii Microsoft .NET, C# oraz z użyciem chmury publicznej Microsoft Azure.

Doświadczenia zawodowe i kluczowe kompetencje

Posiada 10-letnie doświadczenie w IT. Pracował w firmach: SII, Pearson English, BZ WBK, Quad jako programista .NET, PHP, Software Engineer, Senior Software Engineer oraz tester oprogramowania. Posiada również doświadczenie trenerskie wynikające z organizacji szkoleń wewnętrznych w organizacjach jak i szkoleń otwartych oraz konferencji.

Kwalifikacje

Ukończone studia inżynierskie na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej, Certyfikaty Microsoft MTA Software Development Fundamentals, Certyfikat Microsoft Azure Fundamentals, Szkolenie dla trenerów wewnętrznych, szkolenie z zakresu wystąpień publicznych, szkolenie z zakresu technik wytwarzania oprogramowania, szkolenie z zakresu PRINCE2.

Doświadczenie trenerskie

Cykl szkoleń informatycznych realizowany dla Głównego Urzędu Statystycznego. Kilkadziesiąt szkoleń wewnętrznych z zakresu tworzenia oprogramowania w technologiach .NET, Java, refaktoryzacji i testowania oprogramowania. Prowadzenie zajęć z programowania w języku C# na Uniwersytecie im, Adama Mickiewicza, Prowadzenie dwóch edycji Podstawowego Kursu Programowania w ramach Pilskiej Szkoły Programowania. Prowadzenie szkolenia Software Development Fundamendals na zlecenie Wielkopolskiej Grupy Doradczej, Prowadzenie kursu Programista .NET

Certyfikaty i dyplomy

Dariusz Kacban Certyfikat
Certyfikat Microsoft MTA Software Development Fundamentals
Dariusz Kacban Azure
Certyfikat Microsoft AZ-900 Azure Fundamentals
Agile PM certyfikat
Certyfikat PRINCE2 Foundation
AgilePM Dariusz Kacban
certyfikat z zarządzania projektami metodą AgilePM
asp.net Dariusz Kacban
Certyfikat ukończenia 5-dniowego szkolenia Microsoft - Developing ASP.NET 4.5
AZ-204 Dariusz Kacban Azure
Certyfikat ukończenia szkolenia AZ-204 Developing Solutions for Microsoft Azure
Mikroserwisy .NET Dariusz Kacban certyfikat
Certyfikat ukończenia kursu Mikroserwisy .NET organizowanego przez DevMentors - Marzec 2021
Instructional Design
Certyfikat ukończenia kursu Instructional Design - Kwiecień 2021