Regulamin


Dane firmy

 1. Nazwa firmy: PILSOFT Dariusz Kacban
 2. NIP: 7642564854
 3. REGON: 382765488 
 4. Adres siedziby: ul. Targowa 16/11, 64-920 Piła


Warunki realizacji usług

 1. Usługi szkoleniowe stacjonarne zakupione poprzez stronę pilsoft.pl są realizowane w wyznaczonym dla danego szkolenia terminie. Usługa jest dostarczana w formie szkolenia stacjonarnego z trenerem. Uczestnicy zostają powiadomieniu z wyprzedzeniem kilku dni o miejscu organizacji szkolenia: Adres oraz sala szkoleniowa są uczestnikom przesyłane mailowo lub komunikowane telefonicznie.

Sposoby płatności

 1. W momencie składania zamówienia, klienci mogą opłacić zamówienia za pośrednictwem usługi PayU, która umożliwia wybór banku i wykonanie przelewu na stronie internetowej firmy PayU.

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia działań nieprzewidzianych

 

 1. W przypadku wystąpnienia nieprzewidzianych sytuacji prowadzący szkolenie powinien niezwłocznie skontaktować się z organizatorem szkolenia.
 2. W przypadku nieobecności trenera spowodowanej np. chorobą lub innymi niemożliwymi do przewidzenia okolicznościami organizator szkolenia zobowiązuje się powiadomić mailowo lub telefonicznie uczestników oraz wyznaczyć kolejny termin w którym szkolenie będzie mogło się odbyć.
 3. W przypadku problemów technicznych związanych z miejscem szkolenia organizator zapewni zastępczą salę, która będzie spełniać te same standardy.

Sposób postępowania reklamacyjnego

 

 1. Zamawiając usługi online klient ma 14 dni na zwrot/odstąpienie od umowy bez podania przyczyny - ustawa z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta, art. 27 )
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji usługi szkoleniowej, która nie została zrealizowana zgodnie umową.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona na adres mailowy: kontakt@pilsoft.pl
 4. Rozpatrywane będą reklamacje, w których średnia ocena wszystkich uczestników wyniosła poniżej 50%
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej, nazwę szkolenia i termin realizacji, oraz uzasadnienie reklamacji.
 6. Reklamacja powinna zostać złożona maksymalnie w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia.
 7. Organizator szkolenia rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.
 8. Organizator ma prawo zwrócić się do składającego reklamację o dodatkowe wyjaśnienia.
 9. W przypadku uznania reklamacji organizator może zaproponować jedną z form rekompensaty: powtórzenie szkolenia w innym terminie, dodatkowe konsultacje po szkoleniu, zniżka na kolejne szkolenie, dodatkowe materiały edukacyjne

Polityka Prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: pilsoft.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: PILSOFT Dariusz Kacban ul. Targowa 16/11
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@pilsoft.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Realizacja zamówionych usług
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Informacje o zapisach na szkolenie oraz wykorzystywane przez system mailowy są chronione przez firmę ActiveCampaign. Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez firmę znajduje się na stronie: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy
 3. Informacje dotyczące ankiet i testów oraz transmisja i zapis z wideokonferencji są chronione przez firmę Google. Więcej informacji o tym jak Google dba o bezpieczeństwo danych znajduje się na stronie: https://policies.google.com/privacy
 4. Informacje dotyczące transakcji są przetwarzane przez operatora płatności - firmę PayU S.A.
  ul. Grunwaldzka 186
  60-166 Poznań
  NIP: 779-23-08-495

 

3. Hosting

 

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: AZ.PL

 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • operatorzy płatności
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

5. Informacje w formularzach

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

 

6. Logi Administratora

 

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

7. Istotne techniki marketingowe

 

 1. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

 

8. Informacja o plikach cookies

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: